Strefa Płatnego Parkowania

Strefa Płatnego Parkowania w Opolu została utworzona 15.10.2001 r. na mocy Uchwały nr XXXVI/491/01 Rady Miasta Opola z dnia 25.01.2001 r. Obecnie funkcjonowanie strefy reguluje Uchwała Nr XIII/203/15 Rady Miasta Opola z dnia 2 lipca 2015 r.

W SPP wydzielono dwie strefy : A i B, obejmujące swoim zasięgiem ścisłe centrum Opola oraz częściowo wyspę Pasiekę.

Wjazd do strefy oznakowany jest znakiem D-44. Unieruchomienie pojazdu na wszystkich wyznaczonych miejscach parkingowych (postojowych) wewnątrz strefy, związane jest z obowiązkiem natychmiastowego wykupienia biletu parkingowego.

Uiszczanie opłat obowiązuje w dni powszednie od godziny 8.00 do 17.00. W soboty, niedziele i święta parkowanie jest bezpłatne.

INFORMACJE

Informujemy, że wprowadzona została możliwość dopłaty do ważnego biletu. Sposób dokonania operacji znajduje się w zakładce Sposób pobierania opłat.

badanie_satysfakcji

Postój płatny w godzinach 8-17