Strefa Płatnego Parkowania

Strefa Płatnego Parkowania w Opolu została utworzona 15.10.2001 r. na mocy Uchwały nr XXXVI/491/01 Rady Miasta Opola z dnia 25.01.2001 r. Obecnie funkcjonowanie strefy reguluje Uchwała Nr XIII/203/15 Rady Miasta Opola z dnia 2 lipca 2015 r.

W SPP wydzielono dwie strefy : A i B, obejmujące swoim zasięgiem ścisłe centrum Opola oraz częściowo wyspę Pasiekę.

Wjazd do strefy oznakowany jest znakiem D-44. Unieruchomienie pojazdu na wszystkich wyznaczonych miejscach parkingowych (postojowych) wewnątrz strefy, związane jest z obowiązkiem natychmiastowego wykupienia biletu parkingowego.

Uiszczanie opłat obowiązuje w dni powszednie od godziny 8.00 do 17.00. W soboty, niedziele i święta parkowanie jest bezpłatne.

INFORMACJE

Informujemy, że z dniem 17 lipca 2017 r. plac pomiędzy ul. Kośnego a Teatrem im. J. Kochanowskiego został włączony do strefy płatnego parkowania.

Za postój na tym terenie obowiązuje opłata według stawek w strefie B.

Informujemy, że parkometr  nr 042 zlokalizowany przy ul. Krawieckiej  został zdemontowany na czas prac termoizolacyjnych budynku nr 12-14. Planowany czas zakończenia inwestycji – 15 marca 2018 r. W związku z powyższym prosimy parkujących w Strefie Płatnego Parkowania o korzystanie z   parkometru 043 zlokalizowanego również  przy ul. Krawieckiej na styku z ul. Staromiejską.

badanie_satysfakcji

Postój płatny w godzinach 8-17