Abonamenty

Uchwałą XIII/203/15 oraz nr XLVII/919/17 Rady Miasta Opola ustalono następujące rodzaje abonamentów:

1. Abonament dekadowy ( za kolejne 10 dni roboczych) osobno dla strefy A i B.

2. Abonament miesięczny osobno dla strefy A i B.

3. Abonament roczny EKO obejmujący strefę A i B za postój pojazdów z napędem elektrycznym lub hybrydowym. Nabywca abonamentu EKO musi okazać dowód rejestracyjny pojazdu z adnotacją, że jest to pojazd o napędzie elektrycznym lub hybrydowym ( w polu P.3 powinien się znaleźć zapis  P/EE lub EE ). Z dniem 15 lutego 2018 r. na mocy Uchwały Nr LV/1086/18 Rady Miasta Opola z dnia 25 stycznia 2018 r. pojazdy z napędem elektrycznym lub hybrydowym zwolnione są z opłat za postój w strefie płatnego parkowania, pod warunkiem, że posiadacz pojazdu oznakuje go za pomocą  bezpłatnego  abonamentu eko pobranego  w biurze SPP.

4. Abonament roczny mieszkańca obejmujący ulicę, przy której zamieszkuje mieszkaniec oraz ulicę sąsiednią wskazaną przez mieszkańca na podstawie oświadczenia woli. W przypadku braku miejsc postojowych przy ulicy, przy ulicy przy której mieszka mieszkaniec, do abonamentu wpisuje się nazwę dwóch sąsiednich ulic. Abonament mieszkańca przysługuje wyłącznie na jeden pojazd samochodowy o dopuszczalnej masie całkowitej do 2,5 t. Nabywca abonamentu poza dowodem rejestracyjnym musi posiadać dokument potwierdzający zamieszkiwanie w SPP w Opolu.

5. Abonament roczny mieszkańca strefa A obejmujący strefę A – dostępny wyłącznie dla mieszkańców strefy A. Nabywca abonamentu poza dowodem rejestracyjnym musi posiadać dokument potwierdzający zamieszkiwanie w strefie A  SPP w Opolu.

Cennik abonamentów

Rodzaj abonamentu Strefa A Strefa B
1. Abonament dekadowy (za kolejne 10 dni roboczych) 100,00 zł 50,00 zł
2. Abonament miesięczny 160,00 zł 80,00 zł
3. Abonament roczny Eko 0,00 zł 0,00 zł
4. Abonament mieszkańca roczny (dwie ulice) 20,00 zł 20,00 zł
5. Abonament mieszkańca roczny Strefa A 100,00 zł

Nabywcy abonamentu mieszkańca obowiązani są przedstawić dowód rejestracyjny, w którym widnieją jako właściciele bądź współwłaściciele pojazdu, oraz dokument potwierdzający zamieszkiwanie w strefie płatnego parkowania ( w przypadku abonamentu mieszkańca obejmującego strefę A zamieszkiwanie w strefie A ): dowód osobisty z adresem, prawo jazdy, potwierdzenie zameldowania( stałego lub tymczasowego), umowa najmu, akt własności, umowa użyczenia bądź inny dokument potwierdzający fakt zamieszkiwania w strefie płatnego parkowania w Opolu.

Wszystkie rodzaje abonamentów są do nabycia w Biurze Administracji  SPP w Opolu przy ul. Kołłątaja 14/2.