Opłata za postój

Na terenie miasta Opola ustala się strefę płatnego parkowania z podziałem na strefę A i strefę B.
Stawki opłat za parkowania w SPP obowiązują w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 17.00. W soboty, niedziele i święta parkowanie jest bezpłatne.

Ustala się następujące stawki opłat dla strefy A i B:

Opłata jednorazowa Strefa A Strefa B
Za pierwsze ½ godziny 1,00 zł 0,50 zł
Za pierwszą godzinę 2,00 zł 1,00 zł
Za dwie godziny 4,40 zł 2,20 zł
Za trzy godziny 7,20 zł 3,60 zł
Za każdą następną rozpoczętą godzinę 2,00 zł 1,00 zł
Opłata dzienna 12,00 zł 6,00 zł

Bilet ze strefy B traci ważność w strefie A

Opłatę należy wnieść niezwłocznie i nie później niż 7 minut od zaparkowania pojazdu. W przypadku wnoszenia  opłat  przez  telefon  komórkowy  lub  inne  urządzenia  mobilne  opłaty  należy  dokonać  w  czasie 2 minut od zaparkowania pojazdu.

Dowód dokonania opłaty za postój pojazdu (karta abonamentowa, bilet), należy umieścić za przednią szybą  pojazdu, w sposób umożliwiający jego odczytanie  z zewnątrz pojazdu. Obowiązek ten  nie  dotyczy wniesienia opłaty przy pomocy telefonów komórkowych i innych urządzeń mobilnych.

Kierowcy zatrzymujący się w SPP na czas krótszy niż 15 minut mogą skorzystać z darmowego BILETU ZEROWEGO. Bilet należy pobrać z parkometru, wpisując prawidłowy numer rejestracyjny pojazdu lub dowolne cztery symbole, a następnie umieścić go za przednią szybą samochodu, w sposób umożliwiający jego odczytanie z zewnątrz.