Podstawy prawne

Zasady  funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania w Opolu reguluje Uchwała Nr XIII/203/15 Rady Miasta Opola z dnia 2 lipca 2015 r., Uchwała Nr XLVII/919/17 Rady Miasta Opola z dnia 31 sierpnia 2017 r. oraz  Uchwała Nr LV/1086/18 Rady Miasta Opola z dnia 25 stycznia 2018 r.